چـــای داغ

گفتم: چقدر احساس تنهایی می کنم...گفتی: فانی قریب!...من که نزدیکم!

تمـــــــــــــــــــــــام شـــــــــــــــــــــــد   آدرس جدید boghzeziba.persianblog.ir
/ 0 نظر / 29 بازدید
دی 90
1 پست